Ridebaner og baneleie

En av klubbens hovedoppgaver å vedlikeholde ridebanene på Løkenes gård. I 2020 ble ny stor ridebane med filtbunn etablert (53*62). Den nye banen har ført til økt aktivitet og er til stor glede både for medlemmene og andre som deltar på stevner eller aktiviteter. Vi tror også hestene er glade for den nye banen :-)

Vedlikehold av ridebanene er en av klubbens største utgiftsposter, og vi er helt avhegig av baneleie for å sikre fremtidig bruk. 

Man betaler «per hest». Både forhester og privathester skal det betales for. Som medlem i Konglungen Rideklubb får du redusert pris på baneleie!

Betal baneleie på vipps #11782

Oppgi navnet på hest og hva du betaler for i tekstfeltet.