Rytterstøtte

2024

NYHET: Konglungen Rideklubb skal utbetale rytterstøtte fra 2024.
Det settes av 20000 kr for året 2024. Statutter for rytterstøtte for Konglungen Rideklubb: Summen bestemmes av styret, og er avhengig av klubbens økonomiske situasjon.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING RYTTERSTØTTE
For å være berettiget til rytterstøtte må rytter ha minimum 10 dugnadstimer. Medlemskontigenen må være betalt og man må representere/ri for Konglungen Ridklubb under konkurranser i året det gjelder. Søknadsfrist 1. desember.

Medlemmer kan søke rytterstøtte ved start i nasjonale stevner fra distriktsstevner og oppover der medlemmet har representert Konglungen Rideklubb. Søknad fylles ut på eget søknadsskjema og vedlegges følgende:
• Utskrift fra NRYF Stevne /Equipe over stevner med resultater
• Kvittering betalte startavgifter og/eller utskrift av invitasjon for stevne med startavgift.

Klubben har avsatt en sum som vil bli fordelt prosentvis mellom søkerne som representerer klubben. Reise- og oppholdskostnader for rytter og evt. støtteapparat dekkes ikke. Det dekkes ikke meetingavgift for stevner utenfor Norge. Det dekkes heller ikke start-/meetingavgift for stevnedeltakelse på nasjonale klasser under Norwegian Horse Festival, Oslo Horse Show eller tilsvarende. Stevner der høyere organisasjonsledd, som NRYF, rytterkrets, idrettskrets, idrettsforbund eller andre forbund, dekker hele eller deler av avgiften dekkes heller ikke. Tildeling av støtte forutsetter også bruk av eventuelt utdelt klubbmateriale på mesterskap og cup'er og at man sender inn bilder og eventuell rapport fra stevnedeltakelse til bruk på klubbens hjemmeside og/eller insta/facebookside.

I 2024 er det satt av følgende midler til rytterstøtte totalt: Nasjonale stevner på K-,UK-, D-, L-, E-nivå: maks 10 000,-
Nasjonale individuelle mesterskap: 5 000,-
Nasjonale lag-mesterskap; NOK 5 000,-

Søknad sendes til : konglungenrideklubb@gmail.com